Regulamin

Regulamin sklepu internetowego bemixmedia.pl

§ I Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.bemixmedia.pl prowadzony jest przez BEMIX MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla dla GLIWICE Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w kwocie 5 000,00 pod nr KRS 0000942679, posiadającą NIP 6482807571 i Numer REGON 52078720400000, mającą siedzibę w Zabrzu pod adresem: ul. KRAKOWSKA 52/2, 41-808 Zabrze.

2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki. 

3. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.bemixmedia.pl,  jak również pocztą elektroniczną na adres [email protected],  oraz telefonicznie: +48 728 493 932 i (032) 7264629. Można nas odwiedzić osobiście, biuro znajduje się w Zabrze ul. Krakowska 52/2. Możliwe jest również pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną (listem poleconym na adres korespondencyjny sklepu).

4. Produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ II Realizacja zamówienia

1. W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to jest informacją dla klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu.

2. Przy sporządzaniu zamówienia prosimy o podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną prosząc o e-mail zwrotny. 

3. Momentem zawarcia umowy sprzedaży między sklepem a klientem jest moment, w którym przedstawiciel sklepu drogą telefoniczną lub e-mailem potwierdza, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji (zostaje umówiona konkretna data wysyłki towaru lub data odbioru zamówienia z magazynu sklepu).

4. Wiążącą dla stron transakcji jest cena umieszczona w systemie informatycznym witryny sklepu widniejąca przy produkcie w chwili wprowadzenia zamówienia przez klienta do systemu teleinformatycznego.

5. Klient ma prawdo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu potwierdzenia przez przedstawiciela sklepu skierowania zamówienia do realizacji. Od momentu skierowania zamówienia do realizacji istnieje możliwości dokonania zmian w treści zamówienia tylko za zgodą przedstawiciela sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia. 

6. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie. Zamówienia zagraniczne są realizowane po wcześniejszych ustaleniach drogą e-mail, dotyczących formy i kosztów przesyłki.  

7. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej UPS (bez ograniczeń) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (zamówienia do wartości 200 PLN). Kupujący jest obciążany kosztami dostawy w zależności od wielkości paczki (patrz cennik UPS) .

8. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób: 

– gotówką w kasie, jeśli odbiór towaru następuje osobiście w magazynie sklepu 

– przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz przesyłany jest e-mailem w momencie, w którym zamówienie jest skompletowane i gotowe do opłacenia. Na życzenie klienta wysyłamy fakturę pro-forma. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek sklepu. Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez sklep pełnej dostępności zamówionego towaru.

– przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem. 

– kartą kredytową lub szybkim przelewem internetowym jako”Płatność internetowa ECARD” (Tej płatności można dokonać jedynie za pośrednictwem internetu i wiąże się ona z naliczeniem prowizji w wysokości 1,9% wartości zamówienia.) 

– przelewem z odroczonym terminem płatności (dotyczy to tylko odbiorców instytucjonalnych, po indywidualnym uzgodnieniu).

W przypadku wysyłki towaru Pocztą Polską, jedyną możliwą formą płatności jest płatność “Za pobraniem”. W przypadku wysyłki firmą kurierską lub osobistego odbioru towaru z magazynu sklepu dostępne są także wszystkie inne wymienione formy płatności.

9. Czas realizacji zamówienia składa się z:

– okresu od złożenia zamówienia do wysłania towaru (jeśli towar jest dostępny w naszym magazynie, wysyłamy go w ciągu 24 godzin roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym przypadku, należy doliczyć czas potrzebny na sprowadzenie towaru od dostawcy)

– czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru. Dostawa kurierska oznacza dostawę na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, a dostawa Pocztą Polską dociera do adresata zwykle w ciągu 2-3 dni roboczych.

– dostawa towaru jest uzależniona od dostępności i dostaw naszych kontrahentów. 

Dostępność produktów podawana przy danym towarze stanowi informację na temat przewidywanej, przeciętnej dostępności produktu, która może ulec zmianie. W takim przypadku klient zostanie powiadomiony o wydłużeniu terminu dostawy towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia.

10. Dowód zakupu (w sprzedaży wysyłkowej jest to oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki. 

11. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Polski jak i na terenie Unii Europejskiej.

12. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm bezpieczeństwa naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki, odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej oraz sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. 

§ III Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.bemixmedia.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji lub na stronie producenta. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji i na podany w niej adres autoryzowanych serwisów, jeśli taki został wymieniony.

3. Wszystkie produkty objęte są Rękojmią na zasadach uregulowanych w art. 556-576 K.C. W przypadku, gdy Kupującym jest przedsiębiorca, rękojmia jest wyłączona. Od 1 stycznia 2021 r. nie dotyczy to osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nowe reguły wynikające z art. 38a ustawy o prawach konsumenta znajdują zastosowanie w odniesieniu do umów, które zawarto z indywidualnym przedsiębiorcą – na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – w dniu 1.01.2021 r. lub później (art. 70 ust. 2 ustawy z 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych). Nie mogą być stosowane do umów zawartych wcześniej.

4. Reklamacje  powinny być składane elektronicznie ([email protected]) lub pisemnie na adres sklepu wraz z reklamowanym towarem. 

5. Reklamowany towar  należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres sklepu.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie niezwłocznie naprawiony. W przypadku braku możliwości naprawy, sklep wymieni produkt na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub obniży jego cenę.

7. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.

8. W okresie 14 dni kalendarzowych od dostarczenia zamówionego towaru lub jego odbioru z magazynu sklepu, konsument ma prawo odstąpić od umowy tj. dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyn, wg  zasad wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, składając sprzedawcy oświadczenie.

Towar zwracany w powyższym trybie należy na własny koszt przesłać na adres sklepu  lub dostarczyć osobiście.

Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz wyraźne wskazanie, w jaki sposób kupujący chce odebrać zwracaną za towar należność (możliwe są  2 sposoby: przelew na konto bankowe (tu prosimy podać numer konta i dane posiadacza rachunku) lub osobisty odbiór gotówki w kasie magazynu sklepu)
Sklep doręcza wraz z towarem pouczeniem oraz wzór odstąpienia od umowy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy wartość ceny towaru oraz koszty dostarczenia towaru według najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie sklepu przelewem w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wszelkie koszty zwrotu towaru pokrywa w całości kupujący. 

10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

11. Informujemy, że uprawnienia wynikające z ustawy 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w szczególności prawo odstąpienia od umowy, przysługują konsumentowi tj. osobie fizycznej dokonującej zakupu towaru w BEMIX MEDIA ŁUKASZ BEM niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 k.c.).  Oznacza to, że przy zakupie towaru przez osobę fizyczną na potrzeby jej działalności BEMIX MEDIA nie przyjmuje zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy na podstawie art. 27 i n. w/w ustawy.

§ IV Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 

2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie “Biuletynu www.bemixmedia.pl”, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania tejże gazetki drogą e-mailową.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.bemixmedia.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. 

4. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

§ V Postanowienia końcowe

1. Właścicielem sklepu www.bemixmedia.pl jest BEMIX MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla dla GLIWICE Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w kwocie 5 000,00 pod nr KRS 0000942679, posiadającą NIP 6482807571 i Numer REGON 52078720400000, mającą siedzibę w Zabrzu pod adresem: ul. KRAKOWSKA 52/2, 41-808 Zabrze.

2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentem złożenia przez klienta zamówienia.